SPB: Csökkenő európai inflációt látunk

Az elmúlt héten fontos adatok érkeztek, és nem minden a várakozások szerint alakult. Az amerikai fogyasztói bizalmi index ugyan mutat némi visszaesést az előző időszakhoz képest, de optimizmusra ad okot, hogy az infláció fokozatos visszaesése folytán a fogyasztók nagyobb értékű árucikkek vásárlásán is gondolkodnak az év második felét illetően. A globális gazdaság alakulására továbbra is jelentős visszahúzó erőt jelent Kína megtorpanó növekedése, amit várhatóan a belső keresletet ösztönző kormányzati intézkedések hozhatnak ismét lendületbe. A német CPI több európai országéhoz hasonlóan meglepően kedvezően alakult az elmúlt időszakban, ami derűs hangulatot keltett a piacon, az ECB kamatemelési politikájában azonban addig nem várható érdemi változás, amíg a core infláció tartósan magas szinteken marad. Az USA munkaerőpiaci helyzet a várakozásokkal ellentétben továbbra is rendkívül kifeszített, így erősödött az a piaci álláspont, amely a júliusi FED kamatdöntő üléstől újabb 25 bázispontos emelést vár. Az Euro-Dollár árfolyamra is jelentős hatással voltak az amerikai munkaerőpiaci adatok, valamit az európai infláció alakulása, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az 1,07-es szint továbbra is tartja magát – hangzott el az SPB online eseményén.

Az amerikai fogyasztói bizalom index az előző időszakhoz képest mutat némi visszaesést, de jobban alakult a vártnál. A megkérdezettek többségének véleménye szerint a munkaerőpiac nem elég erős, ami aláássa a vásárlói bizalmat. A másik oldalon viszont úgy tűnik, hogy az infláció visszaesésével párhuzamosan a következő hat hónapban már nagyobb értékű árucikkek vételén is gondolkodnak a válaszadók, ami serkentheti a későbbiekben a gazdasági növekedést. Ez abból a szempontból is kedvező hír, mivel a kereslet növekedése várhatóan a következő negyedévben az erős elmaradást mutató feldolgozóipart is támogatni fogja majd. A szolgáltatóipar változatlanul jól teljesít, és húzóerőt jelent az amerikai gazdaság számára.

A globális gazdasági konjunktúra emelkedésének legnagyobb visszahúzó ereje egyelőre Kína gyenge gazdasági teljesítménye. A frissen kijött kínai feldolgozóipari adatok alapján jól látható, hogy a Covid utáni felívelő szakasz megtorpant, az index az elmúlt öt hónap legalacsonyabb szintjére esett vissza, amire a nyersanyagpiac is azonnal reagált. Az eddigi optimizmus alábbhagyott, az elemzők folyamatosan veszik vissza a várakozásaikat az egész évi teljesítményre vonatkozóan. A folyamatok kölcsönösen hatnak egymásra, mivel az akadozó globális kereslet miatt az exportőr vállalatok nem tudnak számottevő eredményt felmutatni, a kínai belső kereslet pedig továbbra is nagyon alacsony szinten mozog. Mindenképpen szükség lesz tehát a kormányzat részéről a belső keresletet serkentő intézkedésekre, célzott ösztönző beruházásokra. Ennek konkrétumairól az év második felére várható információ. Összességében tehát Kína – bár év elején lényegesen jobb képet mutatott az eredetileg várthoz képest – de a növekedés üteme mostanra megrekedt, ezért a következő hat hónapban mindenki nagy várakozásokkal tekint a kínai vezetés gazdaságösztönző lépéseit illetően.

A német CPI adat rendkívül kedvező lett, ami számos elemzőt meglepetésként ért. Éves szinten 7,2%-ról 6,1%-ra esett vissza, azaz 1 hónap alatt több, mint 1 %-ot tudott visszajönni az inflációs index, ami kiemelkedően jó eredmény, főként ahhoz képest, hogy a piac eredetileg 7,3-mas szintre várta az értékét. Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban szintén erőteljes ütemben esett vissza az infláció, feltehetőleg a fogyasztás megtorpanása erősen hozzájárulhatott ehhez a tendenciához. A nagy kérdés most az, hogy az ECB erre a nem várt adatra mit lép majd a kamatemelések tekintetében. A központi kommunikáció részükről jelenleg az, hogy amíg a core infláció továbbra is tartósan magas szinteken marad, addig nem látják indokoltnak a korábbi kamatemelési politikától való eltérést, tehát érdemi változás e tekintetben a közeljövőben nem várható. Az ECB-elnök álláspontját támasztja alá, hogy bár a dohány, az alkohol, illetve az üzemanyag igen komoly mértékű visszaesése drámai mértékben visszahúzta az infláció alakulását is, de a maginflációt kitevő áruféleségek körében ez a csökkenés egyelőre még nem tapasztalható.

Az USA munkaerőpiaci helyzet tekintetében egészen meglepő fordulat következett be. A FED szigorító intézkedései a munkaadók részéről a kínálat szűkítéséhez, azaz a nyitott álláshelyek csökkentéséhez vezettek, ezért a várakozások a további javulás irányába mutattak. Ez azonban nem következett be, az adat ugyanis ismét 10 millió fölé emelkedett vissza. Az látható, hogy továbbra is a szolgáltatóipar húzza elképesztő mértékben felfelé az új álláshelyek számát, amit a világjárvány utóhatásának tudhatunk be. Úgy tűnik, hogy a szolgáltatóiparban a munkaadók továbbra is attól tartanak, hogy ha erőteljesebben megindul a kereslet, akkor nem lesz elég munkavállalójuk. A 2023 márciusi adatok szerint 1,7 nyitott álláshely jutott 1 munkavállalóra, ami igen magas érték, és ez a szám most tovább növekedett 1,8-ra. Az egészséges szint 1-1,2 körül lenne, ami az inflációs hatás tekintetében a FED részéről is elfogadható szint. Ennek az értéknek az eléréséig érdemi változás alacsony valószínűséggel fog bekövetkezni.

Szektoronként viszont nem teljesen egységes a kép, eltérő tendenciák figyelhetőek meg, a gyenge teljesítményű feldolgozóipar területén például csökkent a nyitott álláshelyek száma az elmúlt időszakban, illetve a finanszírozásérzékeny területeken, mint például az ingatlanpiac, ingatlanfejlesztés, vagy a technológiai szektor, szintén hasonló a munkaerőpiaci helyzet alakulása. Mindezzel szemben viszont a jól teljesítő szektorok nyitott álláshelyek tömegével várják a munkanélkülieket.

A munkahelyet keresők számának alakulásában sem történt számottevő változás, a piac várt némi visszaesést, de ez nem történt meg. A privát szektor szívja be a munkavállalókat, ritkán történnek elbocsátások, nem szívesen engedik el a munkavállalókat. Tehát minden munkaerőpiaci adat továbbra is annak rendkívüli kifeszítettségét támasztja alá.

Az olajpiac tekintetében a korábbi számok elképesztő hiányt mutattak az USA kereskedelmi tartalékainak szintjén. Ez most valamelyest helyreállt, az érték a várakozásokhoz képest lényegesen magasabb lett, viszont az OPEC tagállamok a kínálat szűkítése mellett döntöttek, ami összességében azt jelenti, hogy az árfolyam csökkenése nem várható a 70-es szint alá a közeljövőben. A döntés hátterében vélhetően a recesszió veszélye állhat, a globális kereslet ugyanis energiahordozók tekintetében jelentősen visszaesett, és a hosszú távú cél a normál árfolyam fenntartása.

Nonfarm payroll USA – a foglalkoztatási adat rendkívül erős munkaerőpiacot mutat. Bár a kitörések mértéke egyre csökken a szigorító intézkedések hatására, de az látható, hogy egy későbbi időpontban fog majd beállni a normál szintre.

A vendéglátás, az éttermek és összességében a szolgáltató szektor húzza befelé a munkavállalókat, illetve az egészségügy és az oktatás terén is nagy ütemben zajlik a munkaerőfelvétel. Utóbbi területen a nyugdíjazások miatt kieső munkaerőt pótolni kell, és a komoly fizetésemelések jelentős vonzerőt jelentenek a munkavállalók számára.

A FED kamatpolitikáját illetően a piaci várakozások a júliusi ülésen még egy 25 bázispontos emelést helyeznek kilátásba. Jelenleg az 500-525-ös sávban vagyunk, ennek megfelelően a piac többsége 525-550-es zónára várja a kamatszintet. Ez az álláspont nem változott jelentősen az elmúlt egy hónap tekintetében. A munkaerőpiaci adatok nyilvánvalóan emelték azoknak a számát, akik még egy kamatemelésre számítanak. Az első kamatcsökkentést továbbra is novemberre várja a piac számottevő része, amikorra az 525-550-es szintről a júliusi emelést követően visszakerülhet a mostani 500-525-ös szintre.

A munkaerőpiaci adatok erősítették a dollárt, másik oldalról az európai régióban az infláció alakulása és az ezzel kapcsolatos kommunikáció rángatta az árfolyamot. Egyik sem a másik kárára, önállóan mutatott árfolyam mozgásokat, hanem mind Euro, mind Dollár oldalon a makro-adatok befolyásolták jelentős mértékben az alakulásukat. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez az 1,07-es szint tartja magát továbbra is.

A fenti fundamentális összefoglalónkat alátámasztják a technikai elemzéseink is.

Előző bejegyzés
Következő bejegyzés